Wydarzenia i informacje


Aktualności

 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 50/2020 w sprawie zmiany organizacji działania Uniwersytetu Opolskiego Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej ogłasza, iż zajęcia do końca semestru letniego 2019/2020 prowadzone będą wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
________________________________________

 Szczegóły dotyczące sposobu realizacji zajęć w okresie kwarantanny na Wydziale Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej >>>
________________________________________

Godziny pracy dziekanatu Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacje Społecznej w okresie zawieszenia zajęć >>>
________________________________________

Zarządzenie nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie: szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy Uniwersytetu Opolskiego >>>

Rekrutacja na skróty

Raporty samooceny - 2019

– Raport samooceny kierunku Politologia
     Załączniki do raportu

Raport samooceny kierunku Stosunki międzynarodowe
     Załączniki do raportu

 


Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej UO na mapie Opola