Wydarzenia i informacje


Europa Master

Zdjęcie w serwisie Instytutu Politologii UO

Rekrutacja na skróty

Raporty samooceny - 2019

– Raport samooceny kierunku Politologia
     Załączniki do raportu

Raport samooceny kierunku Stosunki międzynarodowe
     Załączniki do raportu

 


Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej UO na mapie Opola