Aktualności

Wybory do Studenckiej Rady Wydziału

Na podstawie § 15 ust. 4 w zw. z § 15 ust. 5 Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego, Komisja Rewizyjna Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego zwołuje posiedzenie Studenckiej Rady Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej na dzień:

21 stycznia 2020 r.

Posiedzenie odbędzie się o godz. 14:00 w Collegium Civitas,  Sala 15

Drugi termin – godz. 14:15.

Porządek obrad