Międzyinstytutowa Biblioteka Politologii, Filozofii i Socjologii od 2000 roku gromadzi i udostępnia zbiory z zakresu politologii, filozofii, socjologii, stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Zasoby biblioteki liczą ponad 17 000 woluminów książek i 143 tytuły czasopism krajowych i zagranicznych, zgodnie z kierunkiem badań naukowych i procesem dydaktycznym. Biblioteka dysponuje 74 miejscami dla czytelników oraz 11 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu i e-źródeł (bazy danych, książki i czasopisma elektroniczne).

poniedziałek: 9.00-16.00
wtorek: 9.00-16.00
środa: 9.00-16.00
czwartek: 9.00-16.00
piątek: 9.00-16.00

mgr Magdalena Janus – kierownik
mgr Ewa Stachnik-Słowik

ul. Katowicka 89, 45-061 Opole
tel. 77 – 452 74 63 w.7463
e-mail: bns@uni.opole.pl
www: http://www.bg.uni.opole.pl