OBSŁUGA STUDENTÓW:

Kierunki:

  • Bezpieczeństwo Międzynarodowe I stopień
  • Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna I i II stopień
  • Public Relations I i II stopień
  • Stosunki Międzynarodowe II stopień

mgr Małgorzata Polzer-Rudy – samodzielny referent
tel. +48 (77) 452 7408
e-mail: malgorzata.polzer-rudy@uni.opole.pl
pok. 12

 

Kierunki:

  • Global Studies I i II stopień
  • Politologia I i II stopień
  • Politologia Europa Master II stopień
  • Stosunki Międzynarodowe I stopień
  • Zarządzanie Publiczne I i II stopień

 

mgr Karina Rosikoń – samodzielny referent
tel. +48 (77) 452 7407
e-mail: karina.rosikon@uni.opole.pl
pok. 12

Godziny przyjmowania studentów:

poniedziałek – piątek: 10:00-14:00 (pok. 12)

Dyżur Dziekana (pok. 14)

poniedziałek: 10:00-11:00, 11:00-12:00

Dyżur Zastępcy Dziekana (pok. 11)

środa: 14:00-15:00

czwartek: 17:30-18:30

Chcesz zapisać się na język obcy lub pobrać wzory pism?

Skorzystaj z szybkich skrótów:

Kierownik Biura Wydziału

mgr Małgorzata Kondziela
tel. +48 (77) 452 7462
e-mail: politologia@uni.opole.pl
pok. 310

 

Sekretariat Wydziału:

mgr Justyna Więckowska – starszy specjalista
tel. +48 (77) 452 7498
e-mail: justyna.wieckowska@uni.opole.pl
pok. 13