Dane szczegółowe:

RODZAJ STUDIÓW: licencjackie, I stopnia
SYSTEM STUDIÓW: Tryb stacjonarny
CZAS TRWANIA: 3 lata, 6 semestrów

Profil ogólnoakademicki:
2033 – liczba godzin zajęć
525 – liczba godzin warsztatowych

Dane szczegółowe:

RODZAJ STUDIÓW: magisterskie, II stopnia
SYSTEM STUDIÓW: Tryb stacjonarny
CZAS TRWANIA: 2 lata,4 semestry

Profil ogólnoakademicki:
1041 – liczba godzin zajęć
705 – liczba godzin ćwiczeń, warsztatów i seminariów

  INFORMATION IN ENGLISH >>>

Kierunek prowadzony w języku angielskim!

Globalizacja, problemy globalne, globalistyka, edukacja globalna. Wiele bliskoznacznych terminów, a jednak każdy z nich ma swoją własną specyfiką. Nasz kierunek Global Studies jest na swój sposób wyjątkowy, ponieważ łączy w sobie dużą dozę praktycznych doświadczeń zdobytych podczas wypraw badawczych w wielu rejonach światach naszych ekspertów z wiedzą akademicką. Na naszym kierunku łączymy dwie sfery. Pierwsza – zaangażowanie społeczne, wskazujące na fakt, iż wiedza i świadomość pomagają w realny sposób minimalizować problemy globalne i zmieniać otaczającą nas rzeczywistość.  Druga – podejście krytyczne, dzięki któremu nie skupiamy się tylko na liberalnym, homogenicznym i westernizacyjnym obliczu globalizacji. Global Studies to nie jest kolejny kierunek poświęcony tylko stosunkom międzynarodowym! Global Studies to studia dla pasjonatów, osób zainteresowanych głębszym poznawaniem świata, dla których globalizacja stanowi wyzwanie i jest postrzegana jako złożony, niejednoznaczny proces, niezbędny do zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości i wyzwań przyszłości.

Dlaczego warto studiować na tym kierunku?

Czego uczy się na Global Studies?

Studenci Global Studies zgłębiają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk politycznych, ekonomii, socjologii, kultury i nowych technologii. W trakcie studiów zdobędą wiedzę m.in. z zakresu teorii globalnego rozwoju, geopolityki, praw człowieka i polityk publicznych. Bliżej przyjrzą się niezwykle istotnym problemom globalnym na przedmiotach takich jak konflikty współczesnego świata, żywność i woda w XXI wieku czy rozwój miast. Zapoznają się też z tematyką ruchów alterglobalistycznych, organizacji międzynarodowych oraz dzisiejszych trendów i megatrendów. W tym wszystkim studenci zyskają też umiejętności pracy w wielonarodowym i międzykulturowym środowisku.

W ramach studiów wykorzystamy materiały oraz doświadczenie badawcze i zawodowe naukowców, które pozwoliły stworzyć podręcznik do edukacji globalnej, uhonorowany nagrodą w dziedzinie jakości i dobrych praktyk Global Education Network Europe

dr Grzegorz Haber, Koordynator kierunku Global Studies (grzegorz.haber@uni.opole.pl)

Zapraszamy na studia wszystkie, zainteresowane światem, osoby! Z nami nie tylko dowiesz się, jak świat wygląda, ale także uzyskasz wsparcie w procesie poznawania go w różnych perspektywach: politycznej, ekonomicznej, społecznej i kulturowej.

Kierunek Global Studies powstał jako efekt prac projektu Konsorcjum Europejskiego FORTHEM, zrzeszającego naukowców z 9 uniwersytetów.

Działalność studencka

Nasi studenci działają w Samorządzie Studenckim, Kole Naukowym Politologów, w Kole Naukowym Filmoznawców, w Kole Naukowym „Radio-Sygnały” (pasjonaci radia), w Kole Naukowym „Studencka” (pasjonaci dziennikarstwa prasowego) dzięki czemu rozwijają swoje pasje badawcze. Biorą aktywny udział w pracach naukowych Instytutu i Wydziału, realizując własne projekty badawcze. Mają też możliwość zapraszania wybitnych osobistości życia politycznego, kultury i nauki. Do dyspozycji czeka na nich nowoczesne Centrum Kultury Studenckiej.

Co można robić po studiach?

Uzyskując dyplom licencjata lub magistra Global Studies zyskasz cenny kapitał na współczesnym rynku pracy: kwalifikacje zdobędziesz w języku angielskim; zyskasz praktyczne umiejętności analizy sytuacji międzynarodowej oraz będziesz mieć możliwość rozwoju osobistego w multikulturowym środowisku.

Dlatego też Twoja przyszłość zawodowa może być związana z:

 • biznesem międzynarodowym
 • międzynarodowymi organizacjami rządowymi (instytucjami Unii Europejskiej, NATO, ONZ i wieloma innymi)
 • organizacjami pozarządowymi działającymi w środowisku międzynarodowym
 • administracją publiczną
 • sektorem start-up’owym, próbującym swoich sił na międzynarodowym rynku.

Zapotrzebowanie na analityków, badaczy, kierowników oraz specjalistów mających wiedzę i umiejętności z zakresu Global Studies na europejskim rynku pracy jest bardzo duże. Czekamy na Ciebie i chcemy Ci pomóc w drodze po sukces zawodowy!

Przykładowe przedmioty z programu studiów:

Studia licencjackie, I stopnia

 • Theory Of Global Development
 • Geopolitics
 • Social Inequalities
 • Conflicts in The Modern World
 • Trends and Megatrends in The Global World
 • Global Issues Menagment
 • Sustainable Development

Studia magisterskie, II stopnia

 • Global Political Economy
 • International security
 • Multicultural collaboration
 • Public diplomacy
 • European integration
 • Research Design
 • Foregin Policy Analysis