Jakość kształcenia

W Instytucie Politologii UO wprowadza się zbiór zasad wewnętrznego systemu jakości kształcenia, które zostały opracowane na podstawie zarządzeń Ministra Szkolnictwa Wyższego oraz zarządzenia Rektora UO z dnia 17.11.2014 r.

Wewnętrzny System Jakości Kształcenia Instytutu Politologii

Wewnętrzny System Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych

Wykaz procedur uczelnianych obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim

Skład Zespołu Jakości Kształcenia IP:

 • mgr Sabina BARANIEWICZ-KOTASIŃSKA (odpowiedzialna za: DZiKS)
 • dr Bartosz CZEPIL (SM)
 • dr Adam DROSIK (Dyrektor ds. kształcenia i studentów)
 • dr Grzegorz HABER (Przewodniczący Zespołu)
 • mgr Małgorzata KONDZIELA (sprawy administracyjne)
 • dr Bartosz MAZIARZ (BM)
 • dr Marek MAZURKIEWICZ (ZP)
 • dr Michał NIEBYLSKI (PR)
 • dr Wojciech OPIOŁA (Dyrektor ds. nauki i współpracy z zagranicą)
 • mgr Tomasz PARADOWSKI (USOS)
 • mgr Magdalena OZIMEK-HANSLIK (POL)
 • dr Ewa SKRABACZ (studia doktoranckie)

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku:

Programy studiów >>>

Karty przedmiotów dla kierunku: