Kursy ogólnouczelniane

Wykaz uruchamianych kursów ogólnouczelniane w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego


Studenci którzy nie zapisali się w terminach ustalonych przez uczelnię mogą skorzystać z „ręcznego” dopisania się na kursy

Co należy zrobić aby zapisać się na kurs po terminie zapisu elektronicznego?

  • Należy znaleźć kurs na którym są jeszcze wolne miejsca i uzyskać zgodę prowadzącego o wpisanie na listę.
  • Wypełnić formularz i dostarczyć go do Instytutowego Koordynatora mgra Tomasza Paradowskiego, pok. 310 Collegium Civitas, e-mail: paradowski@uni.opole.pl.

Wolne miejsca na kursy ogólnouczelniane (semestr letni 2018/2019 – oferta Instytutu Politologii)
  • brak wolnych miejsc

Najczęściej zadawane pytania: