Instrukcja, jak złożyć pismo:

WZORY PISM DO POBRANIA:

 1. Wniosek dot. wyrażenia zgody na studiowanie na drugim kierunku
 2. Wniosek dot. wyrażenia zgody na przeprowadzenie egzaminu komisyjnego
 3. Wniosek dot. wyrażenia zgody na indywidualną organizację studiów
 4. Wniosek dot. wyrażenia zgody na przedłużenie terminu na wypełnienie wszystkich warunków pozwalających na zaliczenie semestru
 5. Wniosek dot. wyrażenia zgody na przeniesienie na pokrewny kierunek w ramach Uczelni
 6. Wniosek ogólny
 7. Wniosek dot. wyrażenia zgody na urlop od zajęć
 8. Wniosek dot. wpisu warunkowego
 9. Wniosek dot. wyrażenia zgody na przeprowadzenie zaliczenia komisyjnego GS lub ZP
 10. Wniosek dot. wyrażenia zgody na przeprowadzenie zaliczenia komisyjnego DZiKS lub PR
 11. Wniosek dot. wyrażenia zgody na przeprowadzenie zaliczenia komisyjnego BM, POL lub SM
 12. Wniosek dot. zgody o przywrócenie praw studenta i kontynuację studiów
 13. Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w j. obcym
 14. Podanie o zwrot opłaty za usługi edukacyjne
 15. Wniosek o rozłożenie płatności na raty za usługi edukacyjne świadczone przez UO (pdf)
 16. Wniosek o zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne świadczone przez UO (pdf)
 17. Podanie o przeniesienie na inną uczelnię
 18. Podanie o przeniesienie z innej uczelni
 19. Wniosek o wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej
 20. Podanie o wyznaczenie wcześniejszego terminu egzaminu
 21. Oświadczenie o rezygnacji ze studiów
 22.  Wniosek dotyczący zgody na powtarzanie semestru

KWESTURA:

a) Oświadczenie – wpłacający nie-student (PL/EN)