Dane szczegółowe:

RODZAJ STUDIÓW: licencjackie, I stopnia
SYSTEM STUDIÓW: Tryb stacjonarny
CZAS TRWANIA: 3 lata, 6 semestrów

Profil ogólnoakademicki:
2018 – liczba godzin zajęć
480 – liczba godzin warsztatowych

Dane szczegółowe:

RODZAJ STUDIÓW: magisterskie, II stopnia
SYSTEM STUDIÓW: Tryb stacjonarny
CZAS TRWANIA: 2 lata,4 semestry

Profil ogólnoakademicki:
1071 – liczba godzin zajęć
855 – liczba godzin ćwiczeń, warsztatów i seminariów

Kierunek Public Relations

Przeznaczony jest dla młodych ludzi, którzy swoją przyszłą karierę zawodową chcieliby związać z budowaniem polityki komunikacyjnej i wizerunkowej zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Drzwi, także te wirtualne – w mediach społecznościowych, stoją przed Toba otworem.

Pomysł i idea przewodnia naszego kierunku studiów stanowi odpowiedź na oczekiwania pracodawców, którzy wskazywali na potrzebę pozyskania wykwalifikowanej kadry potrafiącej w profesjonalny sposób budować relacje PR w organizacji i jej otoczeniu (m.in. poprzez relacje z mediami, wewnętrzny PR, branding, PR w nowych mediach, etc.). Dzięki licznym kontaktom z praktykami, będziesz w stanie samodzielnie kształtować własną ścieżkę kariery zawodowej.

Jako nasz Absolwent będziesz doskonale przygotowany do podjęcia pracy w mediach, agencjach reklamy i biznesie, gdzie kreatywność i twórczość jest obowiązkowym elementem codziennej egzystencji.

Jeśli jesteś osobą otwartą, kreatywną, lubisz pracę z ludźmi, interesujesz się mediami, marketingiem, reklamą, czujesz, że chcesz pracować w przyszłości w branżach kreatywnych, lubisz wyzwania, chcesz się uczyć i rozwijać, tozdecydowanie ten kierunek jest przeznaczony dla Ciebie. Zostań naszym studentem już dziś i wykorzystaj (w pełni) swój potencjał!

Działalność studencka

Nasi studenci działają w wielu organizacjach: Samorządzie Studenckim, Kole Naukowym Politologów, w Kole Naukowym Filmoznawców, w Kole Naukowym „Radio-Sygnały” (pasjonaci radia), w Kole Naukowym „Studencka” (pasjonaci dziennikarstwa prasowego), a także w SETA TV, czyli najlepszej w Polsce telewizji studenckiej, dzięki czemu rozwijają swoje pasje i pogłębiają zainteresowania.

Biorą aktywny udział w pracach naukowych Instytutu, pomagając przy realizacji oraz organizując konferencje i debaty naukowe. Zapraszają również w nasze mury wybitne postaci życia politycznego, kultury, nauki i sportu. Do dyspozycji czeka na nich nowoczesne Centrum Kultury Studenckiej.

                     Seta TV >>>                                           Radio Sygnały >>>

Co można robić po studiach?

Podstawowym źródłem przewagi konkurencyjnej dla firm, instytucji, organizacji, ale też ludzi biznesu, mediów i świata polityki, staje się wizerunek oraz dobra reputacja. Public Relations jest dziedziną, która pozwala kreować pożądany wizerunek marki poprzez przekazanie odpowiednich informacji opinii publicznej z wykorzystaniem liderów opinii lub przy użyciu środków masowego przekazu. Dzięki działaniom PR można zyskać uwagę opinii publicznej, zbudować poparcie wśród władz lub społeczeństwa dla celów danej firmy bądź organizacji, a także pobudzić zaangażowanie kluczowych interesariuszy.  Kierunek Public Relations przekazuje wiedzę i umiejętności na temat strategii, narzędzi i technik budowania wizerunku, zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz kształtowania relacji pomiędzy organizacją a jej otoczeniem.

Dlaczego warto studiować ten kierunek?

dr Sabina Baraniewicz-Kotasińska, Koordynator kierunku Public Relations (sbaraniewicz@uni.opole.pl)

Kształcenie na kierunku Public Relations różni się od kształcenia na większości kierunków tym, że kładziemy w nim nacisk przede wszystkim na praktykę, a nie na teorię. Nauczymy Cię, w jaki sposób kreować pozytywny wizerunek firmy bądź organizacji. Pokażemy Ci, jak skutecznie można współpracować z mediami. Przekażemy Ci wiedzę na temat strategii i technik, dzięki którym będziesz w stanie zarządzać sytuacją kryzysową w taki sposób, aby ta sytuacja przyniosła jak najmniejsze szkody dla firmy bądź instytucji, którą w przyszłości będziesz reprezentował. Przygotujemy Cię do wystąpień publicznych, dzięki czemu staniesz się dobrym i przekonującym mówcą. Wreszcie, nauczymy Cię, jak budować i rozwijać markę, aby odniosła ona sukces i zwiększyła swoją wartość. Zostań naszym studentem już dziś, a otrzymasz bezcenną wiedzę i umiejętności!

Kierunek Public Relations ściśle odpowiada na aktualne i przyszłe potrzeby rynku pracy. Kierunek przygotowuje specjalistów z myślą o takich branżach jak: marketing, public relations, media, reklama. Branże te znajdują się obecnie w fazie rozwoju i zgodnie z prognozami, jeszcze przez wiele lat będą kreować nowe miejsca pracy. Zdobyta wiedza i umiejętności na kierunku Public Relations pozwolą spełnić wymogi pracodawców na takich stanowiskach jak: specjalista ds. marketingu, rzecznik prasowy, specjalista ds. public relations, social media specialist, content writer, specjalista ds. współpracy z mediami itp. Zastań naszym studentem już dziś, a w przyszłości zdobądź wymarzoną pracę!  

Przykładowe przedmioty z programu studiów:

Studia licencjackie, I stopnia

  • Komunikowanie społeczne
  • Nowe media
  • Techniki i strategie PR
  • Badania i monitoring rynku
  • Branding

Studia magisterskie, II stopnia

  • Człowiek i społeczeństwo sieci
  • Rozmowy o mediach
  • Rozwój PR
  • Zarządzanie projektem
  • Zarządzanie informacją w nowych mediach