Biuro Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej w Opolu

ul. Katowicka 89, 45-061 Opole

Obsługa studentów:

mgr Małgorzata Polzer-Rudy – specjalista
tel. +48 (77) 452 74 08
e-mail: malgorzata.polzer-rudy@uni.opole.pl
pok. 12

Karina Rosikoń – specjalista
tel. +48 (77) 452 74 07
e-mail: karina.rosikon@uni.opole.pl
pok. 12

 

Dziekanat zajmuje się całokształtem obsługi administracyjnej studentów Uczelni. Prowadzi dokumentację przebiegu studiów wszystkich studentów Uczelni.

Co można załatwić w Dziekanacie?

W Dziekanacie Wydziału student załatwia wszystkie najważniejsze sprawy dotyczące jego funkcjonowania na uczelni: wpis na kolejny semestr studiów, podania o stypendia, albo przedłużenia sesji egzaminacyjnej, albo powtarzanie przedmiotu.

Sekretariat Wydziału:

mgr Justyna Więckowska – starszy specjalista
tel. +48 (77) 452 74 98
e-mail: justyna.wieckowska@uni.opole.pl
pok. 13

Sekretariat Wydziału zajmuję się sprawami dydaktycznymi.

Dyrektor Biura Wydziału

mgr Małgorzata Kondziela
tel. +48 (77) 452 7462
e-mail: politologia@uni.opole.pl
pok. 310

 

Biuro Wydziału zajmuje się wszystkimi sprawami dotyczącymi EZD (finanse, przydziały czynności…)