Zapraszamy do składania podań do Dziekanatu przez system USOS (kliknij) >>>

We invite you to submit applications to the Dean’s Office via the USOS system (click) >>>

 

Instrukcja, jak złożyć pismo:

WZORY PISM DO POBRANIA:

 1. Wniosek ogólny
 2. Wniosek dot. wyrażenia zgody na indywidualną organizację studiów
 3. Wniosek dot. wyrażenia zgody na urlop od zajęć
 4. Wniosek dot. wpisu warunkowego
 5. Wniosek dotyczący zgody na powtarzanie semestru
 6. Oświadczenie o rezygnacji ze studiów
 7. Wniosek dot. zgody o przywrócenie praw studenta i kontynuację studiów
 8. Wniosek dot. wyrażenia zgody na studiowanie na drugim kierunku
 9. Wniosek dot. wyrażenia zgody na przeniesienie na pokrewny kierunek w ramach Uczelni
 10. Podanie o przeniesienie na inną uczelnię
 11. Podanie o przeniesienie z innej uczelni
 12. Wniosek o wyznaczenie wcześniejszego terminu egzaminu
 13. Wniosek dot. wyrażenia zgody na przedłużenie terminu na wypełnienie wszystkich warunków pozwalających na zaliczenie semestru
 14. Wniosek dot. wyrażenia zgody na przeprowadzenie egzaminu komisyjnego
 15. Wniosek dot. wyrażenia zgody na przeprowadzenie zaliczenia komisyjnego GS lub ZP
 16. Wniosek dot. wyrażenia zgody na przeprowadzenie zaliczenia komisyjnego DZiKS lub PR
 17. Wniosek dot. wyrażenia zgody na przeprowadzenie zaliczenia komisyjnego BM, POL lub SM
 18. Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w j. obcym
 19. Wniosek o wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej
 20. Wniosek o wydłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego
 21. Wniosek o wymianę legitymacji studenckiej
 22. Podanie o wpisanie/wypisanie z przedmiotu: Kurs ogólnouczelniany
 23. Wniosek o rozłożenie płatności na raty za usługi edukacyjne świadczone przez UO (pdf)
 24. Wniosek o zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne świadczone przez UO (pdf)
 25. Podanie o zwrot opłaty za usługi edukacyjne

Załączniki / Attachment:

2a) Harmonogram zaliczeń
25a) Oświadczenie osoby wpłacającej innej niż student

KWESTURA:

 1. Podanie studenta o zwrot opłaty
 2. Zgoda na przeksięgowanie wpłaty
 3. Oświadczenie o zwrocie wpłaty

1a) Oświadczenie – wpłacający nie-student (PL/EN)