Drodzy Studenci,

Rusza rekrutacja na studia lub praktyki w ramach programu Erasmus + !!!!!!!!

Zachęcamy Was do wyjazdu na studia i praktyki w ramach Erasmus+ i do śledzenia strony internetowej naszego Biura Erasmus+ (zob. https://hello.uni.opole.pl/erasmusplus/), strony FB naszego Instytutu (zob. https://www.facebook.com/InstytutPolitologiiUo/?locale=pl_PL) oraz ogłoszeń na tablicach informacyjnych w Collegium Civitas. Tam będą pojawiać się ogłoszenia o rekrutacji.

O czym należy pamiętać?

  • Osoba zainteresowana wyjazdem musi wypełnić wniosek (na studia lub na praktykę – kliknij kolejno i pobierz) w formie elektronicznej i przesłać go do koordynatorów Erasmus + w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji (prof. UO Joanna Kulska i dr Bartosz Czepil) lub zostawić go w sekretariacie Instytutu Nauk o Polityce i Administracji w Collegium Civitas w pokoju 309

>>> w terminie od 4 do 15  marca  2024 roku <<<

  • Rozmowa kwalifikacyjna dla studentów Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej odbędzie się 15 marca 2024, godz. 15.00 w sali 314

Lista uczelni, na które możecie wyjeżdżać znajduje się tutaj: https://hello.uni.opole.pl/erasmusplus/instytut-nauk-o-polityce-i-administracji-faculty-of-political-science-and-social-communication/

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.
W Instytucie Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej powyższe założenia są realizowane przede wszystkim przez wspieranie mobilności edukacyjnej i naukowej studentów (zob. zasady mobilności) oraz pracowników naukowych (zob. zasady mobilności) naszego Instytutu. Współpracujemy z kilkudziesięcioma uczelniami partnerskimi w Europie m.in. we Francji, Hiszpanii, Niemczech, na Ukrainie, na Węgrzech czy w Turcji. Studenci i pracownicy mają więc możliwości wyjazdu do kilkudziesięciu uczelni w Europie (zob. pełną listę).

Wyjazd na studia w ramach Erasmus + pozwala nie tylko na zdobywanie wiedzy i doświadczenia w międzynarodowym środowisku, ale także na wypracowanie kompetencji społecznych niezbędnych do funkcjonowania w zglobalizowanym świecie. Natomiast pracownicy naukowi mogą podzielić się wynikami swoich badań na forum zagranicznym oraz nawiązać kontakty, które w przyszłości stanowią platformę współpracy naukowej i dydaktycznej. Wymiana ma charakter obustronny, wobec tego Instytut gości zagranicznych studentów oraz pracowników wzbogacając w ten sposób środowisko uniwersyteckie oraz ofertę wykładową.

Koordynatorami programu Erasmus + w Instytucie Politologii są: prof. UO Joanna Kulska i dr Bartosz Czepil