Wykładowcy i współpracownicy WNoPiKS

ANTONIUK Nataliya, prof UO

Katedra Stosunków Międzynarodowych INoPiA

nantonyuk@uni.opole.pl

BALAWAJDER Grzegorz dr

Katedra Studiów Europejskich INoPiA

gbalawajder@uni.opole.pl

BARANIEWICZ-KOTASIŃSKA Sabina dr

Katedra Zarządzania i Polityk Publicznych INoPiA

sbaraniewicz@uni.opole.pl

BöHM Hynek dr hab., prof. UO

Katedra Studiów Regionalnych INoPiA

hynek.bohm@uni.opole.pl

CHOROŚ Błażej dr

Katedra Studiów Europejskich INoPiA

bchoros@uni.opole.pl

CHYLIŃSKI  Marek dr hab., prof. UO

Katedra Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa INoPiA

mchylinski@uni.opole.pl

CURYŁO Barbara dr

Katedra Stosunków Międzynarodowych INoPiA

bcurylo@uni.opole.pl

CZAPNIK Sławomir dr hab., prof. UO

Katedra Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa INoPiA

s.czapnik@uni.opole.pl

CZEPIL Bartosz dr

Katedra Studiów Regionalnych INoPiA

bczepil@uni.opole.pl

DROSIK Adam dr hab., prof. UO

Dziekan WNoPiKS, Katedra Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa INoPiA

adrosik@uni.opole.pl

FRACH Sylwia dr

Katedra Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa INoPiA

sylwia.frach@uni.opole.pl

GANOWICZ Ewa dr hab., prof. UO

Kierownik Katedry Studiów Regionalnych INoPiA

eganowicz@uni.opole.pl

GEISLER Robert dr hab., prof. UO

Kierownik Katedry Zarządzania i Polityk Publicznych INoPiA

rgeisler@uni.opole.pl

GIBAS-KRZAK Danuta dr hab., prof. UO

Katedra Stosunków Międzynarodowych INoPiA

danuta.gibas-krzak@uni.opole.pl

HABER Grzegorz dr

Prodziekan, Katedra Zarządzania i Polityk Publicznych INoPiA

ghaber@uni.opole.pl

HENSOLDT Agnieszka dr hab., prof. UO

Katedra Zarządzania i Polityk Publicznych INoPiA

hensoldt@uni.opole.pl

HONKA Norbert dr hab., prof. UO

Katedra Systemów Politycznych i Administracji INoPiA

nhonka@uni.opole.pl

KLIMONTOWSKI Piotr dr

Katedra Systemów Politycznych i Administracji INoPiA

pklimont@uni.opole.pl

KULSKA Joanna dr hab., prof. UO

Katedra Stosunków Międzynarodowych INoPiA

jkulska@uni.opole.pl

KOWNACKA Katarzyna dr

Katedra Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa

katarzyna.kownacka@uni.opole.pl

MALSKYY Markiyan dr hab., prof. UO

Katedra Stosunków Międzynarodowych INoPiA

mmarkiyan@uni.opole.pl

MAZIARZ Bartosz dr

Katedra Zarządzania i Polityk Publicznych INoPiA

bartosz.maziarz@uni.opole.pl

MAZURKIEWICZ Marek dr

Katedra Studiów Regionalnych INoPiA

mmazurkiewicz@uni.opole.pl

MINKNER Kamil dr hab., prof UO

Katedra Myśli Politycznej i Teorii Polityki INoPiA

kminkner@uni.opole.pl

NIEBYLSKI Michał dr

Katedra Studiów Europejskich INoPiA

mniebylski@uni.opole.pl

OCIEPA Marcin mgr

Katedra Studiów Europejskich INoPiA

mociepa@uni.opole.pl

OPIOŁA Wojciech dr

Z-ca Dyrektora INoPiA, Katedra Studiów Regionalnych INoPiA

wopiola@uni.opole.pl

OZIMEK-HANSLIK Magdalena dr

Katedra Myśli Politycznej i Teorii Polityk INoPiA

magdalena.ozimek@uni.opole.pl

PAWŁUSZKO Tomasz dr

Katedra Zarządzania i Polityk Publicznych INoPiA

tomasz.pawluszko@uni.opole.pl

PIĄTKOWSKA-STEPANIAK Wiesława prof. dr hab.

Kierownik Katedry Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa INoPiA

wpwies@uni.opole.pl

PRZYBYLSKI Donat mgr

Katedra Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa INoPiA

dprzybylski@uni.opole.pl

RIEDEL Rafał prof. dr hab.

Kierownik Katedry Systemów Politycznych i Administracji INoPiA

rriedel@uni.opole.pl

ROJEK Żaneta, mgr

Katedra Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa INoPiA

zaneta.rojek@uni.opole.pl

RUBISZ Lech dr hab., prof. UO

Dyrektor INoPiA, Kierownik Katedry Myśli Politycznej i Teorii Polityki INoPiA

rubisz@uni.opole.pl

SKRABACZ Ewa dr

Katedra Systemów Politycznych i Administracji INoPiA

eskrabacz@uni.opole.pl

SOBOLEWSKA-MYŚLIK Katarzyna prof.

Katedra Systemów Politycznych i Administracji INoPiA

katarzyna.sobolewska-myslik@uni.opole.pl

TERESZKIEWICZ Filip dr

Katedra Studiów Europejskich INoPiA

ftereszkiewicz@uni.opole.pl

TRZCIELIŃSKA-POLUS Aleksandra dr hab., prof. UO

Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych INoPiA

apolus@uni.opole.pl

WIŚNIEWSKI Arkadiusz mgr

Katedra Zarządzania i Polityk Publicznych INoPiA

arkadiusz.wisniewski@uni.opole.pl

ZUBA Krzysztof prof. dr hab.

Kierownik Katedry Studiów Europejskich INoPiA

kzuba@uni.opole.pl

Współpracownicy:

AMBICKA Natasza, mgr –

BANIAK Bartłomiej, mgr –

BIAŁOWĄS Barbara, mgr –

BOBRYCKI Maciej, dr –

BOCHENEK Patrycja, mgr –

BUJAK Zbigniew, mgr –

BURNIAK Bartłomiej, mgr –

CIECIÓRA Natalia, mgr –

ĆWIRZEŃ-SZYMAŃSKA Renata, mgr –

DONATH-KASIURA Zuzanna, mgr –

DŹWILEWSKI Jakub, red. –

GAJDA Tobiasz, mgr –

GIBEK-WIŚNIEWSKA Aneta, mgr –

GORGOSZ-ZŁOTY Dominika, mgr –

GRAJCAR Jarosław, mgr –

HAJDUK-NIJAKOWSKA Janina, prof. –

HUDYMA Halyna, mgr –

HERBERT Didier, amb –

IWANOW Mikołaj, prof. –

JASCHKOWITZ Jacqueline, mgr –

KACZOROWSKA-RAMS Elżbieta, mgr –

KALISZAN Tomasz, mgr –

KAMIŃSKA Barbara, mgr –

KLUK Sławomir, mgr –

KOCHAŃSKI Maciej, mgr –

KOHISTANI Mohammad Murtaza, mgr –

KOSSAKOWSKA-JAROSZ Krystyna, prof. –

KOSTUŚ Tomasz, mgr –

KOSTYRA Patrycja, mgr –

KUBALAŃCA Zbigniew, mgr –

KUBIAK Jarosław, mgr –

– LEŚNIOWSKA Agnieszka, mgr

– LATAWIEC Agnieszka, prof.

– LISIŃSKI TOMASZ, mgr

– LIS-SKUPINSKA Małgorzata, red.

– ŁABANOWSKI Łukasz, mgr

– ŁUKANISZYN-DOMASZEWSKA Katarzyna, dr

– MIGA Marcin, mgr

– MISIURA Michał, mgr

– MUELLER Jacek, mgr

– MURZICZ Sandra, dr

– NIEWIŃSKI Stanisław, dr

– OGŁAZA Szymon, mgr

– OJDANA Joanna, dr

– ORŁOWSKA Maria, mgr

– OMELAN Grzegorz, mgr

– PATER Bartłomiej, mgr

– PATOŁA Agata, mgr

– PAWLAK-KUŁYNYCZ Anna, mgr

– PIETRUSZEWSKI Radosław, mgr

– ROKITA-POSKART Diana, dr

– RUBISZ Szymon, dr

– SAWICKI Mariusz, prof.

– SKOMOROWSKA – KOBZA Aneta, mgr

– SPRINGER Dominika, mgr

– STRĄK Daria

– SYGA Karolina, mgr

– SZPILAK Justyna, mgr

– WOJCZYSZYN Michał, mgr

– VOMLELA Lukas, dr

– WÓJCIKOWSKA-PARADNY Ewa, mgr

– ŻBIKOWSKA Izabela, mgr