Dane szczegółowe:

RODZAJ STUDIÓW: licencjackie, I stopnia
SYSTEM STUDIÓW: Tryb stacjonarny
CZAS TRWANIA: 3 lata, 6 semestrów

Profil ogólnoakademicki:
2018 – liczba godzin zajęć
630 – liczba godzin warsztatowych

Dane szczegółowe:

RODZAJ STUDIÓW: magisterskie, II stopnia
SYSTEM STUDIÓW: Tryb stacjonarny
CZAS TRWANIA: 2 lata,4 semestry

Profil ogólnoakademicki:
1041 – liczba godzin zajęć
692 – liczba godzin ćwiczeń, warsztatów i seminariów

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to kierunek studiów, który wzbudza duże zainteresowanie, a wybierany jest przez osoby, które wiedzą, że w przyszłości będą:

 • dziennikarzami;
 • rzecznikami prasowymi,
 • social media menadżerami,
 • badaczami mediów,
 • specjalistami od komunikacji społecznej, marketingu, public relations lub reklamy.

 

Dlaczego warto studiować ten kierunek?

W gronie wykładowców są dziennikarze mediów regionalnych i ogólnopolskich, a także specjaliści od reklamy i Public Relations. Do dyspozycji studentów przygotowaliśmy cyfrowy sprzęt reporterski: kamery, aparaty i magnetofony do nagrań radiowych. Wszystkie zebrane i nagrane materiały można będzie montować w pracowni dziennikarskiej z użyciem programów do montażu dźwięku i wideo.

Studenci odbywać też będą zajęcia w siedzibie Studenckiej Telewizji Uniwersytetu Opolskiego, gdzie w małych grupach zajmą się tworzeniem programów telewizyjnych. Pracę radiowca na co dzień zgłębiać będą w studenckiej rozgłośni Radio Sygnały. Na studentów zainteresowanych pisaniem czekają w naszej pracowni programy do profesjonalnego składu gazet. Pod okiem dziennikarzy i grafików będą mogli realizować swoje pomysły, stawiając pierwsze kroki w piśmie „Gazeta Studencka”

dr Sabina Baraniewicz-Kotasińksa, Koordynator kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (sbaraniewicz@uni.opole.pl)

Jako student Dziennikarstwa i komunikacji społecznej zdobędziesz ogólną wiedzę, którą wykorzystasz bardzo konkretnie. Dowiesz się o podstawowych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji medialnych i politycznych. Poznasz niezbędne do pracy zagadnienia z zakresu ekonomii, prawa, filozofii, socjologii, historii i politologii. Ponadto poznasz podstawy dziennikarstwa i komunikacji społecznej – historię i teorię mediów, ich społecznego i kulturowego oddziaływania. Zapoznasz się z gatunkami medialnymi, sposobem kształtowania i badania opinii publicznej,  a także wejdziesz w tajniki zarządzania tak informacją, jak i samymi mediami. Wiedzę tę będziesz mógł wykorzystać w praktyce podczas warsztatów dziennikarskich, realizowanych w czterech formach: radio, TV, prasa i Internet. Znacząca liczba przedmiotów związanych z filmem i kinem umożliwi Ci skuteczne przygotowanie do pracy dziennikarza w dziale kultury.

Program studiów podzielony został na moduły, tak, abyś lepiej mógł skoncentrować się na kształtowaniu i ulepszaniu wybranych przez Ciebie umiejętności i kompetencji. Dostępne moduły możesz wybrać w zależności od własnych zainteresowań. Oferujemy Ci najpopularniejsze kierunki:

 • KOMUNIKACJA I FILM W GLOBALNYM ŚWIECIE*
 • DZIENNIKARSTWO PRASOWE
 • DZIENNIKARSTWO AUDIOWIZUALNE
 • PUBLIC RELATIONS I REKLAMA
 • KRYTYKA FILMOWA
 • MONTAŻ AUDIO-VIDEO

Moduł Komunikacja i film w globalnym świecie została przygotowana w ramach projektu we współpracy z Fundacją HumanDoc, współfinansowanego przez program polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP. Więcej na ten temat TUTAJ

Czego uczy się na Dziennikarstwie i komunikacji społecznej?

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to kierunek studiów, którego program nauczania można podzielić na następujące części. Pierwszą tworzą przedmioty składające się na ogólne wykształcenie absolwenta (nauka o polityce, socjologia, historia, ekonomia, prawo, filozofia). Druga część to przedmioty dające teoretyczne podstawy dziennikarstwa i komunikacji społecznej (historia mediów, gatunki dziennikarskie, teoria mediów, marketing polityczny, społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów). Na trzecią część składają się przedmioty kształtujące umiejętności zawodowe.

Studenci mają do wyboru jeden moduł, z zaproponowanych poniżej:

I stopień:

 • komunikacja i film w globalnym świecie
 • dziennikarstwo prasowe
 • dziennikarstwo radiowo-telewizyjne
 • public relations i reklama

II stopień:

 • krytyka filmowa
 • montaż audio-video

W ramach obowiązkowych praktyk, nasi studenci znajdą miejsca w lokalnych i ogólnopolskich redakcjach. Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej podpisał umowy o współpracy z wieloma podmiotami, dzięki czemu wielu studentów podejmuje pracę w redakcjach i agencjach już w trakcie studiów!

Działalność studencka

Nasi studenci działają w wielu organizacjach: Samorządzie Studenckim, Kole Naukowym Politologów, w Kole Naukowym Filmoznawców, w Kole Naukowym „Radio-Sygnały” (pasjonaci radia), w Kole Naukowym „Studencka” (pasjonaci dziennikarstwa prasowego), a także w SETA TV, czyli najlepszej w Polsce telewizji studenckiej, dzięki czemu rozwijają swoje pasje i pogłębiają zainteresowania.

Studenci biorą aktywny udział w pracach naukowych Instytutu, pomagając przy realizacji oraz organizując konferencje i debaty naukowe. Zapraszają również w nasze mury wybitne postaci życia politycznego, kultury, nauki i sportu. Do dyspozycji czeka  na nich nowoczesne Centrum Kultury Studenckiej.

Co można robić po studiach?

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w redakcjach ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych mediów oraz w wyspecjalizowanych agencjach zajmujących się komunikacją społeczną i marketingiem. Będziecie w stanie swobodnie funkcjonować na rynku nowych mediów. Nasi absolwenci pracują w najważniejszych redakcjach rozsianych po całym kraju; swobodnie kreują przekaz informacji, który codziennie trafia do setek tysięcy odbiorców.  Informacja stanowi dziś jeden z kluczowych zasobów. Rzetelna, wiarygodna informacja pozwala podejmować odpowiednie decyzje polityczne i biznesowe. Informacja stanowi też narzędzie do zarządzania grupami społecznymi, a niejednokrotnie sterowania zachowaniami społecznymi jednostek i grup. O ile poprzednie wieki charakteryzowały się deficytem informacji (tylko nieliczne osoby miały dostęp do aktualnych informacji), o tyle XXI wiek wyróżnia się nadprodukcją informacji, z czego część z nich to tzw. fake newsy. W takich warunkach zawód dziennikarza nabiera szczególnego znaczenia. Dziennikarz zbiera bowiem informacje, weryfikuje ich prawdziwość, interpretuje je i osadza w szerszym kontekście, a następnie podaje do publicznej wiadomości. Dzięki pracy dziennikarza, społeczeństwo lepiej rozumie wydarzania i zachodzące w świecie procesy. Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna ma na celu przygotowanie do podjęcia zawodu dziennikarza i wykonywania go zgodnie z najlepszymi standardami warsztatowymi i etycznymi.

Są to idealne studia dla osób, które chcą rozwinąć swoje umiejętności oraz podjąć wyzwanie na rynku pracy, nie tylko w mediach, ale również w usługach kreatywnych, jako copywriterzy, social-media ninja, specjaliści od pozycjonowania i targetowania treści i wielu innych, dopiero co powstających.

Dołącz do nas już dziś!

Przykładowe przedmioty z programu studiów:

Studia licencjackie, I stopnia

 • Nauka o komunikowaniu
 • Medioznawstwo
 • Gatunki dziennikarskie
 • Kultura popularna
 • Research dziennikarski
 • Wiedza o filmie
 • Systemy medialne
 • Nowe media

Studia magisterskie, II stopnia

 • Kultura języka
 • Współczesne środowisko informacyjne
 • Dziennikarstwo sieciowe
 • System polityczny Unii Europejskiej
 • Społeczna odpowiedzialność mediów
 • Reportaż zaangażowany