Laboratorium Dydaktyki

Laboratorium Dydaktyki stanowi autorski projekt naszych pracowników. Pomysł jego realizacji został powzięty w ramach prac Zespołu Jakości Kształcenia oraz Centrum Zawodowej Aktywizacji Studentów i jest wyrazem chęci realizacji programu doskonalenia umiejętności i kompetencji dydaktycznych naszych pracowników.

Prace Laboratorium skoncentrowane będą wokół trzech punktów odniesienia:

  1. wiedzy (agregacja materiałów, przetwarzanie danych, realizacja projektów badawczych oraz ich udostępnianie w dostosowanej dla naszych potrzeb formie);
  2. umiejętności (bilansowanie stanu posiadania, rozwijanie w sposób kompleksowy posiadanych kompetencji oraz planowanie ścieżek rozwoju);
  3. zarządzania (działanie efektywne i dostosowane do oczekiwań i możliwości Wydziału, pracowników, studentów i interesariuszy zewnętrznych).

Ramowy plan działań:

  • przeprowadzenie bilansu kompetencji studentów I roku studiów licencjackich;
  • organizacja warsztatów szkoleniowych dla pracowników Instytutu (m.in. w zakresie obsługi arkuszy kalkulacyjnych);
  • agregacja i udostępnienie na stronie WWW, w formie katalogu dobrych praktyk, autorskich metod i działań dydaktycznych podejmowanych w przeszłości przez pracowników Instytutu.

Projekt Laboratorium Dydaktyki jest związany z realizacją strategii rozwoju procesów kształcenia i uczenia się, ustalonych dzięki realizacji projektu badawczego Studia z przyszłością!