Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
dr hab.  Adam Drosik, prof. UO
e-mail: adam.drosik@uni.opole.pl

 

 

Zastępca Dziekana Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej,
Koordynator Kierunków Wydziału (GS i ZP)
dr Grzegorz Haber
e-mail: grzegorz.haber@uni.opole.pl

 

 

 

Koordynator Kierunków Wydziału (BM, POL, SM)
dr Marek Mazurkiewicz
e-mail: mmazurkiewicz@uni.opole.pl

 

 

 

Koordynator Kierunków Wydziału (DZiKS i PR)
dr Sabina Baraniewicz-Kotasińska
e-mail: sbaraniewicz@uni.opole.pl