Rada Ekspertów Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej UO

Rada Ekspertów WNoPiKS UO zrzesza osoby zaangażowane w rozwój naszej instytucji i stanowi podmiot doradczy dla Zespołu Jakości Kształcenia. Rada Ekspertów zapewnia wsparcie w utrzymywaniu pozytywnych relacji z otoczeniem zewnętrznym m.in. w zakresie pozyskiwania wiedzy dotyczącej potrzeb naszych partnerów i danych z rynku pracy. Z przedstawicielami Rady Ekspertów władze Wydziału konsultują swoje pomysły w zakresie konstruowania, realizacji i doskonalenia programów studiów.

Administracja i instytucje publiczne:

Szymon Ogłaza, Członek Zarządu Województwa Opolskiego Absolwent politologii Uniwersytetu Opolskiego, o specjalności samorządowo – ustrojowej oraz europeistyki. Pracował m.in. w CTC Polska sp. z o.o., gdzie zajmował się projektami unijnymi, dotyczącymi promocji zatrudnienia i aktywizacji na rynku pracy. Od stycznia 2008 roku do listopada 2015 roku był dyrektorem gabinetu wojewody opolskiego. W tych samych latach był członkiem Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Był także pełnomocnikiem wojewody opolskiego ds. polskiej prezydencji w Radzie UE. W latach 2011-2014 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. Radny miasta Opola VI i VII kadencji, w tym czasie przewodniczący komisji edukacji i kultury rady miasta oraz komisji doraźnej ds. zmian w statucie miasta. Na początku VII kadencji był przewodniczącym Rady Miasta Opola. W listopadzie 2015 roku objął funkcję członka zarządu województwa opolskiego – w zarządzie zajmował się m.in. infrastrukturą, gospodarką oraz polityką regionalną i przestrzenną. W czasie pełnienia przez niego tej funkcji województwo opolskie z sukcesem zrealizowało m.in. projekt „Mobilne opolskie”, czyli zakup siedmiu nowoczesnych pociągów typu Impuls do obsługi regionalnych przewozów pasażerskich, nadzorował także wielomilionowe inwestycje na drogach wojewódzkich. W minionej kadencji rozpoczął prace przygotowawcze do opracowania nowej strategii województwa opolskiego

Violetta Porowska, b. Wicewojewoda Opolski, poseł na Sejm RP

Urzędnik państwowy, menedżer służby zdrowia, samorządowiec. Członkini Rady Miasta Opola V i VI kadencji, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Opola. Radna Sejmiku Województwa Opolskiego V kadencji, od stycznia 2016 r. – Wicewojewoda Opolski. Od 2009 r., dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu, współzałożycielka szpitala neurochirurgicznego Vital Medic w Kluczborku.

Arkadiusz Wiśniewski, Prezydent Opola

Wykształcenie wyższe, studia MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz politologii i administracji na Uniwersytecie Opolskim. Ponadto ukończone studia podyplomowe na Politechnice Opolskiej (audyt i kontrola) a także liczne kursy i szkolenia. Doświadczenie zawodowe zdobył m.in. pracując jako nauczyciel akademicki (Uniwersytet Opolski) oraz pracownik samorządowy (jeden z menedżerów w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki). Był również Dyrektorem Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest także autorem artykułów naukowych poświęconych problematyce samorządu terytorialnego oraz rozwoju regionalnego. Bezpartyjny. Czterokrotnie wybierany do Rady Miasta Opola (RM). W kadencji 2006 – 2010 był wiceprzewodniczącym RM, a po kolejnych wyborach samorządowych wybrany na Przewodniczącego RM. W latach 2010 – 2013 Zastępca Prezydenta Opola odpowiedzialny m. in. za współpracę z przedsiębiorcami i nauką oraz infrastrukturę miejską. Od grudnia 2014 roku Prezydent Miasta Opola. Wybory prezydenckie wygrał startując z własnego komitetu wspieranego przez Stowarzyszenie „Opole na Tak”. Pełni również funkcję Prezesa Zarządu Aglomeracji Opolskiej – stowarzyszenia 21 gmin Opola i okolic.

Krzysztof Wysdak, Członek Zarządu Powiatu Opolskiego
Wieloletni członek zarządu Powiatu Opolskiego. Przedstawiciel Mniejszości Niemieckiej na Opolszczyźnie. Członek zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. 

Biznes i otoczenie gospodarcze:

Marcin Atamańczuk, CEO ExelMedia
Przedsiębiorca, specjalista z zakresu e-commerce, mentor w e(biznesie), strateg SEO i PPC w Google

Roland Wrzeciono, b. dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
Od lutego 2015 r. dyrektor podlegającego samorządowi województwa Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG) odpowiedzialny m.in. za kierowanie bieżącą działalnością jednostki, reprezentowanie jej na zewnątrz, nadzór nad podejmowanymi działaniami, realizowanie projektów własnych OCRG czy nadzorowanie zadań administracyjno-gospodarczych. Wcześniej m.in. wicedyrektor OCRG ds. wyboru projektów, informacji i promocji, kierownik Działu Przyjmowaniu i Oceny Projektów RPO w OCRG oraz pracownik Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej w Referacie Badań i Analiz Strategicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Absolwent informatyki Politechniki Wrocławskiej oraz zarządzania i marketingu Politechniki Opolskiej, a także studiów MBA Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oddział w Opolu. Kierowane przez Rolanda Wrzeciono Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki działa od 2007 r. Główne zadania tej jednostki to pobudzanie aktywności gospodarczej, tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu czy pozyskiwanie i obsługa inwestorów.

Bartłomiej Pater, właściciel firmy Cerber. Bezpieczeństwo w biznesie
ekspert ds. bezpieczeństwa, emerytowany funkcjonariusz Policji, były dowódca SAT KWP w Opolu

Grzegorz Rippel, właściciel Illustro. Szkolenia, doradztwo

Założyciel i właściciel firmy szkoleniowo-doradczej ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo, trener biznesu, konsultant, doradca zawodowy, wykładowca akademicki. Z wykształcenia socjolog (specjalizacja socjologia organizacji i zarządzania). Od ponad osiemnastu lat związany z branżą szkoleniowo-doradczą. Zrealizował ponad 16 tys. godzin szkoleniowych. Pracował dla m.in. Axa SA, Nestle SA, UVEX Safety, Black Red White, Bonduelle, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, TAURON Sprzedaż, PG SKRA Bełchatów. Realizuje kompleksowe procesy rekrutacyjne i rozwojowe dla kadry średniego i wyższego szczebla oraz projekty związane z kształtowaniem wizerunku osób i firm jako pracodawców (PR i employer branding). Autor kilkunastu recenzowanych i opublikowanych artykułów z zakresu PR-u. W swojej pracy łączy praktykę zarządzania i doradztwa biznesowego pracą ze studentami. Prowadził zajęcia dla studentów Uniwersytetu Opolskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach (aktualnie Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie), Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów w Poznaniu, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Bielsku-Białej czy Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Obecnie związany naukowo jako praktyk z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu – Wydział Ekonomiczny w Opolu, gdzie od 2012 roku prowadzi warsztaty i wykłady dla studentów na studiach podyplomowych. Zeszłoroczny laureat nagrody WSB za najwyższe noty w ocenie kadry dydaktycznej WSB Jest członkiem Rady Biznesu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Twórca, wykładowca i opiekun merytoryczny trzech kierunków studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej: HR i controlling personalny, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz HR Business Partner.

Media i organizacje pozarządowe:

Lucjan Dzumla, Dyrektor Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

Coach, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, kierowania zespołem pracowniczym oraz pracy projektowej. Ma doświadczenie w pracy w zespołach wielokulturowych i koordynacji ponadnarodowych projektów. Obok biznesu angażuje się w działania organizacji pozarządowych oraz pracę z młodzieżą. Prowadzi coaching w języku polskim lub niemieckim, zgodnie ze standardami ICF Global. Oprócz coachingu przygotowuje i prowadzi szkolenia (metodami aktywnymi), warsztaty oraz  Assessment i Development Centre.

Dominika Springer, Członek Zarządu Fundacji Humandoc

Absolwentka stosunków międzynarodowych o specjalności wschodniej oraz mediacji i rozwiązywania konfliktów społecznych. Pracowała m.in. w Rosji, Gruzji, Azerbejdżanie, Kazachstanie, Kirgizji, Tadżykistanie, Afganistanie, Białorusi, Bałkanach oraz krajach UE. Przez kilka lat pracowała jako dziennikarz, wydawca, korespondent zagraniczny i wojenny w programach informacyjnych Telewizji Polsat. Następnie rozpoczęła współpracę z organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi. Pracuje jako wykładowca.

Krzysztof Zyzik, b. redaktor Naczelny Nowej Trybuny Opolskiej
W latach 2007-2021 Redaktor Naczelny Nowej Trybuny Opolskiej.

W 2019 roku z Radą Ekspertów konsultowano poniższe zagadnienia:

  1. Obowiązkowe praktyki studenckie wpisane w program studiów;
  2. Potencjalne kierunki rozwoju dydaktycznego – nowe moduły, opcje lub kierunki studiów;
  3. Zaangażowanie pracowników instytucji w prowadzenie zajęć dydaktycznych w Instytucie Politologii.

W 2020 roku z Radą Ekspertów konsultowano poniższe zagadnienia:

  1. Wpływ pandemii COVID-19 na współpracę jednostek z Wydziałem;
  2. Zdalność – wyzwanie i szansa na przyszłość;
  3. Zaangażowanie pracowników instytucji w prowadzenie zajęć dydaktycznych w Wydziale.

W efekcie konsultacji z Radą Ekspertów powstały m.in.: