Semestr zimowy 2023/2024

Lista kursów z oferty Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

Studenci, którzy NIE ZAPISALI SIĘ w terminach ustalonych przez uczelnię mogą skorzystać z “ręcznego” dopisania się na kursy. Warunkiem jest zgoda prowadzącego oraz wolne miejsca.

Co należy zrobić, aby zapisać się na kurs po terminie zapisu elektronicznego?

  1. Należy znaleźć kurs, na którym są jeszcze wolne miejsca i uzyskać zgodę prowadzącego o wpisanie na listę.
  2. Następnie na adres: justyna.wieckowska@uni.opole.pl wysłać maila (z konta studenckiego: nr indeksu@student.uni.opole.pl), w treści wpisując nr albumu studenta, kierunek studiów, rok studiów, nazwę kursu, oraz nazwisko osoby prowadzącej kurs.
  3. Można również wypełnić formularz i dostarczyć go do pok. 13 Collegium Civitas lub przesłać mailem.

 

Wyklucza się możliwość zmiany oraz rezygnacji z kursu, na który dokonano zapisu (po zakończeniu rejestracji w dwóch turach), chyba że Dziekan na wniosek studenta postanowi inaczej.

(Regulamin Kursów Zmiennych Ogólnouczelnianych Uniwersytetu Opolskiego)

 

Najczęściej zadawane pytania: