Rok akademicki 2023/2024, semestr letni

 

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna I

Politologia I

Politologia II

Zarządzanie publiczne I

Zarządzanie publiczne II